เมืองไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคเพื่อเด็กพิเศษ

เมืองไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคเพื่อเด็กพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. คณะจากเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ นำโดยคุณวรรณภา อาจแย้มสรวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้แทนจากฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 9 จำนวน 20 ท่าน ได้มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ และทอดผ้าป่าครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ในการนี้ทางคณะฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินส่วนตัวสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน