เริ่มแล้ว กองทุนข้าว “เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

เริ่มแล้ว กองทุนข้าว “เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัลฮอลล์ ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำโดย บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิ และผู้ประสานงานโครงการ S.O.S. Rice 2011 คุณอัจจิมา ชวลิตธำรง เลขานุการโครงการ S.O.S. Rice 2011 รวมถึงน้องๆ และพนักงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้จัดการแถลงข่าวเปิดโครงการ S.O.S. Rice 2011 หรือชื่อภาษาไทยคือ กองทุนข้าว 2011 ขึ้น

เนื่องด้วยทุกปีในช่วงเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีโครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวเพื่อเลี้ยงดูผู้ถูกทออดทิ้ง ข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับคนไทย คนไทยมีข้าวอุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวง พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาที่อุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง ประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงควรถือโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมใจกันทำบุญแผ่เมตตาจิตถวายในหลวง และเป็นการทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วย

เนื่องจากในปีนี้ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเป้าหมายการรณรงค์โครงการในปีนี้จึงได้แก่ “เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยน้ำท่วม” และด้วยสถานการณ์ดังกล่าวมูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงทำการเปิด “ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” จำนวนกว่า 100 คน โดยในจำนวนเหล่านี้ มีทั้งเด็กจากองค์กรเพื่อเด็กและเยาวชนในเครื่องข่าย และครอบครัวคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งจำนวนจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

การดำเนินโครงการจะเป็นดังต่อไปนี้

  1. เรียกประชุมคณะกรรมการและแถลงข่าวในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัลฮอลล์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา
  2. ตั้งเต้นท์รับบริจาคที่ด้านหน้ามูลนิธิคุณพ่อเรย์ ริมถนนสุขุมวิท และตั้งกล่องบริจาคตามสถานประกอบการ
  3. ติดต่อขอรับบริจาคโดยตรงจากกลุ่ม สมาคมและองค์กรต่างๆ
  4. รณรงค์รับบริจาคข้าวและเงินในห้างสรรพสินค้า วอล์คกิ้งสตรีท และตลาดนัดต่างๆ

–          ในวันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน 2554

–          ในวันที่ 25-26-27 พฤศจิกายน 2554

–          ในวันที่ 2-3-4-5 ธันวาคม 2554

แถลงข่าวประการศความสำเร็จของโครงการในวันที่เหมาะสม (ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง)

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณท่านผู้มีใจกุศลทุกท่านล่วงหน้าในความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหากว่าท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 038-716628