เรียนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เรียนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ตั้งใจเรียนการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลังจากใช้เวลา 2 ปีเรียนอยู่ที่นี่ เขาจะจบออกไปมีอาชีพติดตัวหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

page