เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไฟแรง เดินหน้านำร่องบริการขนส่งผู้พิการทุกมิติ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไฟแรง เดินหน้านำร่องบริการขนส่งผู้พิการทุกมิติ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา โดยคุณฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (จากซ้ายคนที่สาม) ได้เข้าร่วมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริการขนส่งผู้พิการในทุกมิติ เพื่อสร้างความชัดเจนถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นเริ่มจากการลงพื้นที่ใน 6 หน่วยงานนำร่อง คือกรมเจ้าท่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อทำแผนบีฟอร์ ที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพก่อนทำและหลังทำอย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขนส่งมวลชนยุคใหม่ที่ว่า “คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจ คนพิการ” โดยมี (จากซ้าย) นายภาณุมาศ สุขอัมพร บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการศูนย์พิทักษ์สิทธิ และนายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยายา เข้าร่วมหารือในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง