เล่นดนตรีเปิดหมวกกลาง Walking Street งาน “สัปดาห์คุณพ่อเรย์”

เล่นดนตรีเปิดหมวกกลาง Walking Street งาน “สัปดาห์คุณพ่อเรย์”

เป็นประจำเช่นทุกปีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปบนถนน Walking Street ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม จะต้องพบปะกับวงดนตรีสากลของนักเรียนพิการและศิษย์เก่าของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และจุดบริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ นำโดย ผอ.จินห์จุฑา โพธิษา หรืออาจารย์ร้อย ซึ่งต่างพร้อมใจกันมามอบความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาส “สัปดาห์คุณพ่อเรย์” สัปดาห์แห่งการรำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อเรย์ หรือบาทหลวง เรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน พระสงฆ์ในคณะพระมหาไถ่ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่พัทยา จ.ชลบุรี ตลอดระยะเวลามากกว่า 35 ปี โดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กและคนพิการผู้ด้อยโอกาสกว่า 850 คน ช่วยให้พวกเขามีที่อยู่อาศัย มีการศึกษา มีงานทำ สามารถดำเนินชีวิตโดยอิสระอย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ดั่งวิสัยทัศน์ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่ว่า “เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

 

ทุกๆ วันที่ 16 เดือนสิงหาคม เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณพ่อเรย์ สำหรับในปี พ.ศ.2554 นี้ เป็นปีครบรอบการจากไปของคุณพ่อเรย์ปีที่ 8 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำโดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ผู้บริหารงานสืบสานปณิธานต่อจากคุณพ่อเรย์ จึงจัดงาน “สัปดาห์รำลึกคุณพ่อเรย์” ขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม – เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ โครงการต่างๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยวงดนตรีของนักเรียนพิการจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ฯ ขอเปิดงานอย่างไม่เป็นทางการด้วยการไปแสดงดนตรีเปิดหมวก รับบริจาคเงินสนับสนุนเข้ามูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งมีผู้คนและนักท่องเที่ยวมากมายต่างให้ความสนใจและร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยความประทับใจในความสามารถและศักยภาพของคนพิการ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณในน้ำใจจของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ด้วยใจจริง..

ใส่ความเห็น