เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากเคารพธงชาติและทำกิจกรรมเข้าจังหวะแล้ว น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้ไปซ้อมเวียนเทียนรอบโบสถ์ (วัดน้อย) ภายในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อปลูกฝัง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะได้ไปเวียนเทียนกับผู้ปกครองในวัน มาฆบูชาซึ่งตรงกับ14 กุมภาพันธ์ 2557