เสริมสร้างสมรรถนะคนพิการด้วยเครื่องช่วยออกกำลังกาย

เสริมสร้างสมรรถนะคนพิการด้วยเครื่องช่วยออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนพิการอย่างยิ่ง นั่นคือ มีพิธีการมอบวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยความพิการแก่โรงเรียนฯ โดยสมาคมเพื่อสาธารณะกุศลจากประเทศเยอรมนีชื่อ DUK-Helfe e.V. ร่วมกับโรงงานผลิตวีชแชร์ชื่อ Meyra Ortopedia พิธีการเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรีผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จากนั้น เป็นตัวแทนจากเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ ตามด้วยการกล่าวแสดงเจตนารมณ์โดย Mr. Jens Maspfuhl, จากสมาคม DUK – Hilfe e.V.  (ดุ๊ก  ฮีเฟ่) จากประเทศเยอรมนี และการกล่าวสุนทรพจน์โดย Dr. Paul Strunk กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเยอรมนีประจำภาคตะวันออก จากนั้นเป็นการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจอดรออยู่แล้ว เพื่อมอบตุ๊กตาหมีให้กับเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

สมาคม DUK – Hilfe e.V. ยังถือโอกาสนี้เป็นการเปิดตัวการรณรงค์ “S.O.S. RICE 2011” ในประเทศเยรมนีตลอดเดือนธันวาคม 2554 นี้อีกด้วย เพื่อรับบริจาคเงินสำหรับสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

ต่อจากนั้น เป็นการเปิดสถานที่ออกกำลังกายชื่อ “มหาไถ่สปอร์ตเซ็นเตอร์” (MahataiSportCenter) ซึ่งสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย จากกรุงเทพ เป็นผู้สนับสนุนโครงการด้วยเงินจำนวน 7,000 ยูโร โดยท่านทูตเยอรมันชื่อ Rolf Schultze เป็นเจ้าของโครงการนี้ สถานที่ออกกำลังกายนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนากายสุขภาพแก่คนพิการ

เสร็จสิ้นพิธีเปิด เป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อคนพิการ และการเล่นกีฬาของคนพิการ เช่น วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเก็ตบอล และการเล่นกอล์ฟ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดยเฉพาะทีมงานจากประเทศเยอรมนีที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อนำรถวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยความพิการมามอบให้ในครั้งนีั้ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน