เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาบริจาค เลี้ยงอาหารและเยี่ยมชมงานของมูลนิธิฯ

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาบริจาค เลี้ยงอาหารและเยี่ยมชมงานของมูลนิธิฯ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555  เวลา 10.00-15.00 น. ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์  คณะศูนย์ฝึกอบรมทักษะบริการ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดยคุณวรางคณา ดลสุขเลิศ และพนักงานในเครือเอสซีจีรวม 6 ท่าน ได้มามอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมกับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์คณะพระมหาไถ่ซึ่งให้บริการห้องพักและห้องประชุมในราคามิตรภาพ ช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ คุณครูของเราได้พาเยี่ยมชมการเรียนการสอนเด็กพิการทางสายตา ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีจากทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับหลายๆ คณะจากเครือเอสซีจีอีกในโอกาสต่อไป