เอสโซ่ ประเทศไทยบริจาคช่วยเหลือโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์

เอสโซ่ ประเทศไทยบริจาคช่วยเหลือโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์

เนื้อข่าว : เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานส่วนต้อนรับของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี ได้ให้การต้อนรับ คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมาเยี่ยมชม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์  และในโอกาสนี้ ได้มอบเงิน 100,000 บาท และ Laptop อีก 30 เครื่อง แก่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ฯ  ในนามบริษัท บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางมูลนิธิจึงขอขอบพระคุณในจิตกุศลของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย