เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “S&P”

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “S&P”

ณ สำนักงานต้อนรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับมอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “S&P” มูลค่า 189,369.00 บาท จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย