เอไอเอสร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ

เอไอเอสร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ

งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Call Center AIS

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น.  เอไอเอส และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้จัดแถลงข่าวและและร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการ CallCenter “เอไอเอสสร้างอาชีพCallCenterแด่ผู้พิการทางร่างกาย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพแด่ผู้พิการในเขตภูมิภาคต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบ “รับจ้างการบริการ” โดยหวังให้ศูนย์ปฏิบัติการ CallCenter เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแด่ผู้พิการทางร่างกายต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และรองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นางวิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าและการบริการ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติร่วมงานด้วย

การทำงานร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พิการทางร่างกาย ในการทำงานลักษณะงาน CallCenter ซึ่งเอไอเอสจะสนับสนุนการลงทุนพัฒนาศูนย์ปฏิบัติดารและอุปกรณ์ในการทำงานรวมถึงการอบรมให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งพิการทางร่างกาย มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานในวิชาชีพ

บาทหลวง ดร.พิชาญ กล่าวว่า ในนามของมูลนิธิฯ รู้สึกดีใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เอไอเอสมอบให้กับผู้พิการและภูมิใจอย่างมากที่ผู้พิการกลุ่มนี้สามารถทำให้คนในสังคมทราบว่า เขามีความพร้อม มีความสามารถ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป จากความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจอย่างดีให้กับผู้พิการทางร่างกายที่พร้อมปฏิบัติงานให้บริการเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดและสังคม ซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงกับงานด้าน CallCenter เท่านั้น แต่พร้อมที่จะรองรับต่อทุกสายงานอาชีพที่สังคมต้องการ ทั้งนี้ด้วยหวังว่า ผู้พิการทุกประเภทจะเกิดความภูมิใจในตนเองที่มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองและได้ทำงานตามความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมา

ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์พะรมหาไถ่ พัทยา ติดถนนสุขุมวิท กม.ที่ 145 มีผู้พิการทางร่างกายปฏิบัติงานอยู่ 8 คนด้วยกัน ที่จะคอยรับโทรศัพท์และให้บริการลูกค้าของเอไอเอสที่โทรศัพท์เข้ามาตามแต่ประเภทของบริการที่ลูกค้าต้องการ