แคนนอนจับมือ PICT4ALL สอนเด็กตาบอดพระมหาไถ่ฯ ถ่ายภาพ

แคนนอนจับมือ PICT4ALL สอนเด็กตาบอดพระมหาไถ่ฯ ถ่ายภาพ

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่

บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับชมรม pict4all.com นำโดยนายนพดล ปัญญาวุฒิไกร ผู้ฝึกสอนและผู้ดูแลโครงการฯ จัดโครงการ “สอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ” ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 โดยครูวิทยากรชื่อดัง อ.ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย อ.บัณฑิต พฤกษชาติวรกุล อ.ชัยพฤกษ์ อุลุชาฎะ และครูอาสาสมาชิกชมรม

httpv://www.youtube.com/watch?v=F74U90FAPU8

ข่าว Pict4All สอนน้องตาบอดถ่ายภาพ

โครงการ “สอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ” ได้ริเริ่มขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า คนด้อยโอกาสในสังคมไม่จำเป็นต้องไร้โอกาสเสมอไป โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และส่งเสริมเด็กนักเรียนตาบอดให้เห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง ทำให้พวกเขาสามารถใช้ภาพถ่ายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวและความรู้สึกนึกคิดกับคนตาดีได้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ.2554 นี้ นับเป็นปีที่ 2 ของโครงการ มีเป้าหมายในการสอนถ่ายภาพเบื้องต้นให้นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ โรงเรียนละ 10 คน จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ เป็นโรงเรียนลำดับสุดท้ายของโครงการในปีนี้

นอกจากการสอนเด็กตาบอดถ่ายภาพแล้ว ทางบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณสุทธิพรรณ ฉันทปฏิมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงาน Corporate Affairs เป็นตัวแทนมอบกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์พิมพ์ภาพ ให้กับทางโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ ไว้เพื่อการพัฒนากิจกรรมต่อไป ทั้งนี้โดยการรับมอบของนายชูชีพ สายสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ และตัวแทนเด็กนักเรียน

 

ใส่ความเห็น