แดนมหัศจรรย์ สร้างฝันคนพิการ

แดนมหัศจรรย์ สร้างฝันคนพิการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรม “แดนมหัศจรรย์ สร้างฝันคนพิการ” เพื่อส่งเสริมทักษะของคนพิการในด้านต่างๆ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการแสดงออกของเด็กพิเศษ และวีลแชร์แด๊นซ์ การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษของคนพิการ การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ อีกทั้งยังมีบริการจัดหางานสำหรับคนพิการ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

จากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี อธิการคณะสงฆ์พระมหาไถ่บ้านพัทยาประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมเป็นประธาธในการเปิดงาน

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งาน “แดนมหัศจรรย์ สร้างฝันคนพิการ” ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อรำลึกครบรอบ ๙ ปีการมรณภาพของคุณพ่อเรย์ เป็นที่ทราบกันดีว่า คุณพ่อเรย์ ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตของท่านให้กับงานด้านการช่วยเหลือคนพิการ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแดนมหัศจรรย์ สมดังชื่องาน “แดนมหัศจรรย์ สร้างฝันคนพิการ” ซึ่งสามารถสร้างฝันให้คนพิการมีงานทำเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วกว่าสามพันคน…

อีกทั้งยังสามารถสร้างคนพิการให้มีชื่อเสียงทั้งทางด้านวิชาการด้านการช่วยเหลือสังคมและด้านการกีฬาโดยเฉพาะด้านการกีฬา…ที่นี่สามารถผลิตนักกีฬาคนพิการออกไปแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต้องขอชื่นชมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ที่ได้สรรสร้างสังคมอีกมุมให้สวยงาม ทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรียินดีที่จะร่วมคิด ร่วมสนับสนุนงานด้านการพัฒนาผู้พิการ เพื่อให้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี