แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016”

แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016”

มูลนิธิคุณพ่อเรย์จัดการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016” เมื่อพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานต้อนรับและรับบริจาคมูลนิธิคุณพ่อเรย์
 
กิจกรรม “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016” มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียงจากการใช้ยานพาหนะ ช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเกิดกระแสการใช้จักรยานส่วนบุคคล เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการประหยัดพลังงาน ทั้งช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนทั่วโลกในขณะนี้
 
นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก interbikethailand.com ในการจัดหาจักรยานมือสองสภาพดีซึ่งได้รับการบริจาคมา เพื่อใช้ในการประมูลหารายได้เพื่อสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์อีกด้วย
 
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการ “ร่วมกันปั่น เพื่อปันรัก อย่างพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี สมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai RaceReg.Net สสส. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สมาคมเชฟเมืองเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 
โดย “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016”จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา