แถลงข่าว “รำลึก10 ปี คุณพ่อเรย์”

แถลงข่าว “รำลึก10 ปี คุณพ่อเรย์”

ตามที่เมืองพัทยา ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน (คุณพ่อเรย์) เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์คนแรกของเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศชีวิตให้แก่เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเมืองพัทยา จนวาระสุดท้ายของท่าน และเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อรำลึกถึงการจากไปของบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน ครบรอบ 10 ปี ในเดือนสิงหาคม ปีนี้ ทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่

1. แสดงมุทิตาจิต และเผยแพร่เกียรติประวัติคุณพ่อเรย์
2. รณรงค์หาทุนเพื่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ พระมหาไถ่” 4 ชั้น งบประมาณ 29 ล้านบาท

ดังนั้นมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ร่วมกับเมืองพัทยา และเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรม “รำลึก10 ปี คุณพ่อเรย์” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช บริเวณ ลานซันเค่น เวลา 17.00 – 20.00 น. เพื่อแสดงมุทิตาจิตและรณรงค์หาทุนสร้างอาคาร “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษพระมหาไถ่” อาคาร 4 ชั้น งบประมาณ 29 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก ดาวน์ซินโดรมและพิการทางสมอง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

และในวันงานจะมีกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ การเดินแบบจากบรรดานางแบบอาชีพกับเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ การกล่าวสดุดีคุณพ่อเรย์ การแสดงจากวงโยธวาธิต และที่สำคัญมีการจับรางวัลผู้โชคดีจากบัตรสมมนาคุณ โดยงานนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเคเบิ้ลทีวีอีกด้วย