แถลงความจริงเรื่อง “คอนเสิร์ตคุณพ่อเรย์เพื่อชีวิต”
แถลงความจริงเรื่อง “คอนเสิร์ตคุณพ่อเรย์เพื่อชีวิต”

แถลงความจริงเรื่อง “คอนเสิร์ตคุณพ่อเรย์เพื่อชีวิต”

แถลงความจริงเรื่อง “คอนเสิร์ตคุณพ่อเรย์เพื่อชีวิต”
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุมวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานจัดงาน ในนามของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เสมอมาในการช่วยเหลือเด็กและคนพิการกว่า 850 ชีวิต มีผู้ปรารถนาดีให้กำลังใจแก่มูลนิธิฯ ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวศิลปินจาก คุณปู พงษ์สิทธิ์ เป็นคุณหนู มิเตอร์ อย่างกระทันหันก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการฯ ทำหน้าที่แทน และได้กล่าวบนเวทีขอให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานในการมาทำบุญร่วมกัน และเชิญชวนให้ทุกคนสนับสนุนงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์เสมอไป

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อความปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงออกถึงความผิดหวังเพราะไม่ได้ชมการแสดงของ คุณปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ตามโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจำหน่ายบัตร ซึ่งทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ต้องขออภัยด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เกิดเหตุการณ์อันคาดไม่ถึงเช่นนี้

จึงขอชี้แจงตามความเป็นจริงว่า หัวหน้าคณะทำงาน ได้เข้ามาแสดงความประสงค์จะจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จึงได้ทำสัญญาตกลงกับมูลนิธิฯ ในรายละเอียดของกิจกรรมอย่างถี่ถ้วน โดยเจาะจงชื่อศิลปิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามสัญญาดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ จึงแน่ใจว่า “ถูกหลอก” โดยไม่มีทางเลือก ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป