แม่จ๋า “หนูรักแม่”

แม่จ๋า “หนูรักแม่”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ 

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติเวียนมาบรรจบอีกครั้ง และครั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 คุณแม่ของเด็กๆ ต่างพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมแต่เช้า คุณแม่หลายคนตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมวันแม่ ถึงช่วงพิธีการเด็กๆ คลานเข่าเข้าไปหาแม่ กราบเท้าแม่ มอบมะลิร้อยให้แม่ กอดแม่ คุณแม่หลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะช่วงเวลาปกติเด็ก ๆ วัยนี้จะซนมาก แต่วันนี้หลายคนปฏิบัติตนให้แม่ได้ชื่นใจ หลังจากนั้นแม่และลูกก็จูงมือกันไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บใบไม้ เก็บขยะรอบๆ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ใส่ความเห็น