โครงการกระดาษหน้าสาม

โครงการกระดาษหน้าสาม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำงานของมูลนิธิฯ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เอกนิเทศศาสตร์ ซึ่งนำกระดาษใช้แล้วมาบริจาคในโครงการ "กระดาษหน้าสาม"