โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินและกรมคุมประพฤติ ได้นำเด็กที่กำลังอยู่ในระหว่างคุมประพฤติ จำนวน 50 คน มาเยี่ยมดูงานและทำกิจกรรม ภายใต้ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ระหว่างธนาคารออมสินกับกรมคุมประพฤติ ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา นอกจากทำกิจกรรมแล้ว ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยาอีกด้วย