โครงการจิตอาสา โรงเรียนพระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์

โครงการจิตอาสา โรงเรียนพระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะจากนักเรียนจากโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาบริจาคสิ่งของและเยี่ยมชมสถานที่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในโอกาสทัศนศึกษา โครงการ “ค่ายจิตอาสา”