โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ลงพื้นที่เปิดฤดู 4 ภาคโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารคนพิการภูมิภาคต่าง ๆ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเนเวดา คอนเวนชั่น โฮเทล