โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษพระมหาไถ่ ได้พาเด็กๆ และผู้ปกครองจำนวน 65 คน ไปเข้าค่าย “โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม” ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและคุณครู ซึ่งไม่บ่อยนักที่เด็กพิเศษจะได้ไปเข้าค่ายไกลๆ เช่นนี้