โครงการ “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016”

โครงการ “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016”

ขอขอบคุณนักปั่นผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลกว่า 700 คน ที่มาร่วมกิจกรรม “ปั่น ปัน รัก เพื่อเด็กและคนพิการ 2016” ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ. บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียงจากการใช้ยานพาหนะ ช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเกิดกระแสการใช้จักรยานส่วนบุคคล เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการประหยัดพลังงาน ทั้งช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนทั่วโลกในขณะนี้
 
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการ “ร่วมกันปั่น เพื่อปันรัก อย่างพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยก่อนปล่อยตัวนักปั่นจะมีพิธีการ ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน