โครงการ “ลูกพ่อเรย์รักในหลวง” (เทิดพระเกียรติในหลวง ๘๔ พรรรษา)

โครงการ “ลูกพ่อเรย์รักในหลวง” (เทิดพระเกียรติในหลวง ๘๔ พรรรษา)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมรอยัลฮอลล์ (ชั้น 4) ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ที่ผ่านมามูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยให้เด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านการเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อลูก ๆ ของพ่อเรย์ทุกคนได้น้อมนำและใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

โครงการ “ลูกพ่อเรย์รักในหลวง” (เทิดพระเกียรติในหลวง 84 พรรรษา) จะจัดให้มีกิจกรรมWorkshop การวาดรูป การใช้สี และการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็น ส.ค.ส. ปี พ.ศ. 2555 ในชื่อชุดว่า “ลูกพ่อเรย์รักในหลวง…วาดถวายพ่อ… ส.ค.ส.เพื่อคนไทย” เป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังเป็นการส่งความสุขไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนทั่วโลก ผ่าน Social Network เช่น Facebook เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์คือ:

1.       เพื่อให้เด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.    เพื่อให้เด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
3.    เพื่อให้เด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้ร่วมทำ ส.ค.ส. ปี พ.ศ. 2555  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งให้คนไทยทั่วโลก

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้พระกรณียกิจ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผ่านงานศิลปะและการเล่าเรื่อง ในการวาดภาพและระบายสี ซึ่งมุ่งเน้นการใช้งานศิลปะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถ่ายทอดผ่านงานศิลปะออกมาเป็น ส.ค.ส. ที่ส่งให้กับคนไทยทั่วโลก

เด็กๆ ต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้นกันถ้วนหน้า ดังจะเห็นได้จากหน้าตาของแต่ละคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส่ ร่าเริงสมวัยเด็กกันทุกคน มูลนิธิคุณพ่อเรย์หวังว่าในโอกาสต่อๆ ไปจะได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เพื่อให้เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ สมดังคติพจน์ของเราที่ว่า “เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”