โครงการ “Pattaya Cares for Nepal”

โครงการ “Pattaya Cares for Nepal”

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานแถลงข่าว โครงการ “Pattaya Cares for Nepal” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ เล็งเห็น รับรู้ และไม่อาจเพิกเฉยในความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยทางธรรมชาติเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงเห็นความสำคัญของการร่วมด้วยช่วยกันและเห็นถึงความสำคัญของการให้ จึงจัดให้มีโครงการ “Pattaya Cares for Nepal” โดยเด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคลากรใน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ช่วยเติมเต็มความรัก ความห่วงหา ความเอื้ออาทร ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความยากลำบากในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังค่านิยมความรู้สึกรัก ห่วงใย ปรารถนาดี และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นให้กับบุคลากรและเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ บริเวณวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา จัดแสดงมินิคอนเสิร์ตและบริการอื่น ๆ โดยให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบ ในกิจกรรมที่มี ชื่อว่า “Sing for Nepal” เป็นการแสดงดนตรีจากบ้านเด็กพระมหาไถ่, ร.ร.สอนคนตาบอด, ร.ร.อาชีวพระมหาไถ่พัทยา หรือท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ชื่อบัญชี มูลนิธิคุณพ่อเรย์เพื่อโครงการ Pattaya Cares for Nepal เลขที่บัญชี ๒๒๗-๐-๓๘๓๓๙-๗ เพื่อรวบรวมรายได้ส่งมอบกับเมืองพัทยาและประกาศปิดโครงการในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘