โชว์ร้องเพลงให้น้องฟัง

โชว์ร้องเพลงให้น้องฟัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาลัยบูรพา ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมทำกิจกรรม กิจกรรมประกอบไปด้วย การเล่นเกมส์พื้นบ้าน การเล่านิทาน โชว์ร้องเพลงของพี่นักศึกษา และระบายสี ก่อนกลับยังได้มอบ ของใช้และขนมให้กับน้องๆ