โซโลแบนด์

โซโลแบนด์

ถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างที่น่าชื่นชมและเอาเป็นแบบอย่าง เด็กชายฐิติพันธ์ คงสังข์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และกลุ่มเพื่อน ๆ จาก “วงดนตรี โซล่าแบนด์” ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้ตั้งวงรวมตัวกันเล่นตนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วนำเงินที่ได้มาบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 4,400 บาท มูลนิธิฯ ขอยกย่อง ชื่นชม และขอบคุณน้อง ๆ ที่ได้ร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ด้วยครับ