โซโหทาวน์พัทยา บริจาคผลไม้

โซโหทาวน์พัทยา บริจาคผลไม้

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 – 18.00 น. คุณพีรพงศ์ หาญระพีพงศ์ ผู้บริหารโซโหทาวน์ (สปอนเซอร์หลักและที่ปรึกษางานโครงการฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต) ได้จัดงานไหว้ขอบคุณเทพเจ้าที่คุ้มครองครอบครัวและโครงการโซโหทาวน์พัทยาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ด้วยอาหาร,เครื่องดื่ม,ผลไม้จำนวนมาก หลังจากการไหว้ขอบคุณเทพเจ้าได้มอบเครื่องดื่ม,ผลไม้จำนวนมาก ให้เด็กด้อยโอกาสและคนพิการมากกว่า 850 คน ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ตรุษจีนปีนี้ขอให้ เฮง เฮง เฮง