โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชามาสัมผัสชีวิตเด็กเล็กมูลนิธิคุณพ่อเรย์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชามาสัมผัสชีวิตเด็กเล็กมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5/1โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จำนวน 50 คน มาสัมผัสชีวิตเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่  ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  โดยหลังจากได้รับชมสื่อและข้อมูลในงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์แล้ว  นักเรียนได้แบ่งกลุ่มย่อยกันไปช่วยสอนหนังสือน้องๆ  ช่วยพาน้องเล่นเกมส์  ช่วยพาน้องไปฝึกว่ายน้ำ  และอื่นๆ ตามตารางการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก

กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เข้าใจชีวิตและที่มาที่ไปของเด็กด้อยโอกาสมากขึ้น  จากการพูดคุยสอบถามกับครู , พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เด็กเล็ก  แต่เวลาเพียง 2 ชั่วโมงจึงได้รับข้อมูลที่จำกัด  ก่อนกลับนักเรียนได้นำขนมที่ติดมือมาให้น้องๆ ได้ทานกัน  และยังช่วยกันเรี่ยไรเงินบริจาคให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อีกจำนวนหนึ่ง

ทางโรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชายังมีโปรแกรมพานักเรียนมัธยมอีก 5 ห้องมาสัมผัสชีวิตเด็กเล็กอีก 5 ครั้งในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้