โรงเรียนนานาชาติ มอบเต็นท์และร่วมทำอาหาร

โรงเรียนนานาชาติ มอบเต็นท์และร่วมทำอาหาร

ในวันที่เสาร์ที่    25 กุมภาพันธ์  2555  ที่ผ่านมา  โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา ( RIS)  ได้มาร่วมทำกิจกกรรม กางเต็นท์เเละมอบให้บ้านเเต่ละหลัง เพร้อมทั้งร่วมทำอาหารมื้อกลางวันให้กับน้องๆ  ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ สร้างความสนุกสนานให้เเก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก