โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

วันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 (ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ฝึกอบรมหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี