โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และ ชมรมผู้ปกครองคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และได้ร่วมมิสซาขอบคุณพระเจ้า