โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสรุปผลการเรียนการสอนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม แพททริค โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ขึ้น โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย รองประธานสภาเมืองพัทยา และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อสรุปผลการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในภาคเรียนนี้ทางโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาได้เปิดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร 35 ห้องเรียน โดยได้จัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ กิจกรรมการแข่งขัน “มหาไถ่วิชาการ” เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ,การจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาการชีพ, การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทรรศน์ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมคณะกรรมการบริหาร