โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร เยี่ยมชมและดูงาน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร เยี่ยมชมและดูงาน

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะครูเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร นำโดย บาทหลวงสุริยา ผันพลี เดินทางมาพักที่ เรย์รีสอร์ทพัทยา (หรือชื่อเดิม ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา) และถือโอกาสเยี่ยมชมดูงานต่างๆ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์