โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ฝึก “ศิลปะบำบัด”

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ฝึก “ศิลปะบำบัด”

“ศิลปะบําบัด” กิจกรรมสร้างสรรค์ ปั้นตามจินตนาการ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก สติปัญญา และอารมณ์ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ นอกจากความสนุกสนานแล้ว เด็ก ๆ ยังมีพัฒนาการที่เจริญตามวัยอีกด้วย