“โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่” ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

“โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่” ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มีพิธีการรับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ถือฤกษ์งามยามดีครบรอบวันรำลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ บาทหลวงผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เป็นวันเปิดโรงเรือน

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ถือเอาฤกษ์ดี วันที่ 16 สิงหาคม 2555 วันแห่งการรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ ปีที่ 9 (บาทหลวงผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้านเด็กและคนพิการผู้ด้อยโอกาส) จัดพิธีเปิดและรับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 โรงเรือนสำหรับไก่ไข่ 200 ตัว ที่สร้างขึ้น ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในอุปถัมภ์ของบ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ ได้ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน ทั้งนี้โดยการรับมอบของบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และนายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ท่ามกลางความตื่นเต้นกับสัตว์เลี้ยงใหม่และการขอบคุณจากเด็กๆ