โรงแรม Amari Pattaya บริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะใช้แล้ว

โรงแรม Amari Pattaya บริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โรงแรมอมารี พัทยา ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว มาบริจาคเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนตาบอดได้ใช้หัดเขียนอักษรเบรลล์ ณ สำนักงานต้อนรับและรับบริจาคมูลนิธิคุณพ่อเรย์