ให้คืนสู่สังคม

ให้คืนสู่สังคม

อีกบทบาทที่สำคัญของ "การเป็นผู้รับ" คือ "การเป็นผู้ให้"
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 
ที่ทางโรงเรียนได้รับบริจาคมา และนำมาซ่อมจนสามารถใช้งานได้ ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่ขาดแคลนต่อไป
โดยมอบให้กับโรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

เราขอขอบคุณทุกสิ่งของที่ท่านบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ท่านมั่นใจได้ว่า จะเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแน่นอน

1