ไดอาน่ากรุ๊ปมอบข้าวช่วยเด็กไทย โครงการ S.O.S. RICE

ไดอาน่ากรุ๊ปมอบข้าวช่วยเด็กไทย โครงการ S.O.S. RICE

ที่ศูนย์ประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ท ถนนพัทยาเหนือ

เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (5 ม.ค.55) นางโสภิญ เทพจักร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือไดอาน่ากรุ๊ปพัทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร พนักงานและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบข้าวให้กับ กองทุนข้าว “เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส” ตามโครงการ S.O.S.RICE โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และคณะผู้ประสานงานโครงการ S.O.S. Rice เป็นผู้รับมอบในวันนี้

สาหรับโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยชาวต่างชาติชื่อ ดีดี เอแฟร์ นักธุรกิจชาวเบลเยี่ยม บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ L Echo du Siam เกิดขึ้นด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง และได้เลือกเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี จัดรณรงค์รับบริจาคเงินและข้าวตามห้างและร้านค้าต่างๆ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา และขยายวงกว้างไปในหมู่นักธุรกิจชาติอื่นๆในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ.2543 คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล รับตาหน่งประธานโครงการ และคุณสง่า กิจสาเร็จ ในเวลาต่อมา

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวว่า โครงการ S.O.S.RICE เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรทางสังคม โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะมีอยู่เป็นจานวนค่อนข้างมากในเมืองพัทยา และความสาเร็จของโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจ และผู้มีจิตศรัทธา นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่โครงการ สาหรับท่านที่ต้องการร่วมบริจาคข้าวเข้าโครงการ สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-716-628

การจัดมอบข้าวในวันนี้ ได้รับข้าวทั้งสิ้น 15 กระสอบ และเงินบริจาคจานวนหนึ่ง ซึ่งได้รับบริจาคใน ช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2555 ทั้งนี้ไดอาน่ากรุ๊ปพัทยา ได้ร่วมกับนักท่องเที่ยว ประชาชน และเหล่าพนัก งานในเครือ ร่วมกันจัดมอบเป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งตั้งกล่องรับบริจาคธุรกิจในเครือทุกแห่งด้วย