ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 คณะครูจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ โรงละครอลังการ พัทยา