ไปเที่ยวเมืองจำลองและอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์กับพี่

ไปเที่ยวเมืองจำลองและอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์กับพี่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

กลุ่มนักศึกษาจากหลายประเทศในนาม “ University Scholars Leadership Symposium 2011” ได้จัดกิจกรรมปันรักและสุขให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา  กลุ่มนักศึกษา 40 คน เด็ก 37 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน ได้รวมพล ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จุดมุ่งหมายคือพาน้องๆ ไปเที่ยวเมืองจำลอง และอันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ ออกเดินทางเวลา 09.00 น. กติกาวันนี้ 1:1 พี่ดูแลน้องของตนตลอดการเดินทาง  เยี่ยมชมเมืองจำลองจนพอใจแล้วไดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแมคโดนัลด์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ เด็กๆตื่นเต้นมากได้เห็นปลามากมายแหวกว่ายอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่ เป็นอุโมงค์ทอดยาวราวกับว่าเด็กๆ กำลังอยู่ใต้ท้องทะเล ทั้งพี่และน้องวิ่งวนรอบอุโมงค์อยู่หลายรอบจนหมดแรงจะสนุกและเหนื่อยขนาดไหนไปชมภาพกันเลยค่ะ

ใส่ความเห็น