ไว้อาลัยแด่การจากไปไม่มีวันกลับของอาจารย์ ออรอรา ศรีบัวพันธุ์

ไว้อาลัยแด่การจากไปไม่มีวันกลับของอาจารย์ ออรอรา ศรีบัวพันธุ์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ้นใจอย่างสงบ เช้าวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562