ไอเอสโอไทยดอทคอม เยี่ยมชมการดำเนินงาน

ไอเอสโอไทยดอทคอม เยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00 น. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะจาก ไอเอสโอไทยดอทคอม จำนวน 15 ท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งทุกคนได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกันอย่างมีความสุข  ในโอกาสนี้ทางคณะยังร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ นักเรียนพิการ ซึ่งทั้งคณะและนักเรียนได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจของทุกท่านที่มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านเป็นส่วนสำคัญในการให้โอกาสคนพิการ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป