“ชีวิต..เพื่อ..ชีวิต” อุทิศแด่คุณพ่อเรย์

“ชีวิต..เพื่อ..ชีวิต” อุทิศแด่คุณพ่อเรย์

ศูนย์คณะพระมหาไถ่

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 54  ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ในงานสัปดาห์รำลึกคุณพ่อเรย์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิต “ชีวิต..เพื่อ..ชีวิต” โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยคุณประภาพร อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย ตัดริบบิ้นเปิดงานร่วมกัน

นางอัจจิมา ชวลิตธำรง ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ประธานโครงการ เปิดเผยว่า “โครงการนี้เป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายของงานสัปดาห์รำลึกคุณพ่อเรย์ เพื่อรวมพลังแห่งความเสียสละของคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ เด็กและนักเรียนพิการผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา และอุทิศแด่คุณพ่อเรย์ หรือบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน พระสงฆ์ในคณะพระมหาไถ่ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์กว่า 35 ปี ที่พัทยา โดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กและคนพิการผู้ด้อยโอกาสกว่า 850 คน ช่วยให้พวกเขามีที่อยู่อาศัย มีการศึกษา มีงานทำ สามารถดำเนินชีวิตโดยอิสระอย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ดั่งวิสัยทัศน์ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่ว่า “เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ” ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของมูลนิธิฯ ที่ได้จัดกิจกรรมโดยร่วมมือกับทางสภากาชาดไทยออกหน่วยรับบริการโลหิต และหากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ก็อยากจะรณรงค์และจัดกิจกรรมนี้ทุกๆ 3 เดือนเช่นกัน”

ตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมงของการออกหน่วยรับบริการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้มีผู้คนให้ความสนใจบริจาคโลหิตมากกว่า 100 คน และสรุปปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กว่า 42,200 ซีซี นับเป็นการรวมพลังแห่งความเสียสละที่น่าชื่นชมมากทีเดียว

ใส่ความเห็น