หลังเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุแล้ว ลูก ๆ คุณพ่อเรย์ก็มารวมตัวกัน ณ บริเวณหน้ารูปปั้นคุณพ่อเรย์ เพื่อทำพิธีมุฑิตาจิต แด่คุณพ่อเรย์ ในโอกาส “รำลึก 12 ปี คุณพ่อเรย์” นำโดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จากนั้นมีการวางดอกไม้ถวายความเคารพรูปปั้นคุณพ่อเรย์จากลูก ๆ ทุุกคน