Tropical Island Art Camp

บางกอกแอร์เวย์สจัดค่ายศิลปะเด็กเกาะสมุยปีที่ 12

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จำนวน 8 คน ได้รับโอกาสที่ดีจากทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโรงแรมอมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย เข้าร่วมค่ายยุวะศิลปะปีที่ 12 ที่อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 24-26 มิ.ย. 54 ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสนามบินสมุย ร่วมกับเทศบาลอำเภอเกาะสมุย จัดโครงการค่ายยุวะศิลปะปีที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “ในหลวง 84 พรรษา” (เพิ่มเติม…)

Continue Reading Tropical Island Art Camp

Eggs for lunch

Father Ray Day Care Center

In many parts of the world the small speckled quail’s egg is a delicacy. Often found in upscale grocery stores they are often classed as a luxury food, with a price tag that is out of the price range for many.

However, here in Thailand quail eggs are as common as hen’s eggs, and young Thai children love to eat them. At the Father Ray Day Care Center the youngsters from class 3 were given a cooking class to help prepare eggs for lunch time.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Eggs for lunch

Wai Kru

Redemptorist Vocational School for People with Disabilities

The annual wai kru ceremony is a Thai ritual in which students pay respects to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student-teacher relationship. It is regularly held near the beginning of the school year in most schools in Thailand, and always on a Thursday in the month of June.

Following the daily morning assembly every student from the Vocational School for People with Disabilities gathered in front of the main stage and welcomed the teaching staff, Thai and foreign volunteers.

Once all the teaching staff were seated one of the students led the others in repeating the students’ oath or paying respect to their teachers.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Wai Kru

Wai Kru

Father Ray Day Care Center

Each school, college and university will select a Thursday in June to celebrate what is known here in Thailand as ‘Wai Kru’. A ‘wai’ is when Thai’s place their two hands together as a mark of respect. ‘Kru’ is the Thai name for teacher, so ‘Wai Kru’ is the day when students pay respect to your teachers.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Wai Kru

It rained and rained. And then it rained some more

Father Ray Children’s Home

The day started so well when a soccer team traveled from Bangkok to play a match against the boys from the Father Ray Children’s Home. Spectators crowded around the sports court, the referee brought the two teams together, they shook hands and the whistle to start the game was blown. All went well for three minutes, then the heavens opened and the rain fell. The crowd ran for cover and the players were sliding all over the place. With so much water the sports court was too dangerous to play on so they moved over to the grassed soccer pitch. The referee decided that as one team had traveled all the way from Bangkok then the game should continue, in the rain. The game started again, and the rain fell and continued to fall for the next hour and a half. By the time the half time whistle was blown the pitch was flooded, players were soaked through and after hiding under the trees for five minutes play commenced. If the rain was not enough, the first clap of thunder had the young ball boys running for cover and still the referee ordered the teams to play on. At the end of the game the pitch had so much water that the boys had to pour the water out of their soccer boots, and the final score was a draw.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading It rained and rained. And then it rained some more

A Monks Blessing

Father Ray Outreach Work & Drop-In Center

The brand new Half Way House officially opened in January of this year. Two young men were very excited to be the first two residents of the house, and for a few months everything was going well. They enjoyed living in the house, were learning to become independent and were relying less on the support staff from the nearby Drop-In Center. A third young man joined the household and they were all happily living together, until recently. Thais are very superstitious, and many believe in spirits, or ‘Pii’ as they are called here in Thailand. One of the boys complained that he had heard noises and felt someone was in the house when he was alone. A staff member then mentioned that she too felt that there was a ‘Pii’ in the house and she would no longer enter the building. One young man was so scared about being in the house alone that he would wait until his housemates returned home from work late at night before entering the house.
(เพิ่มเติม…)

Continue Reading A Monks Blessing

A Day of Firsts

Redemptorist Vocational School for People with Disabilities

It was a morning of two firsts for the young men studying on the Electronic Repair course at the Vocational School for People with Disabilities. The first year students have only been at the school for four weeks, and having to start at the very beginning they were recently given their first try at using a soldering gun. Not as easy as it looks, and one or two students were seen rubbing their fingers after burning them, but they will soon learn to become a master of their own tools. They also received the results of their first ever English tests, and the whole class was disappointed with their results, until their teacher informed them that the grade they received was out of a total of 50 and not 100 as they thought.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading A Day of Firsts

New Lessons

Father Ray Day Care Center

The youngsters from the Father Ray Day Care Center have started their first swimming class. Whereas last years students were too scared to get into the water, this group of students were full of confidence and could not wait to get changed and jump in. But it is not a playing in the water, learn to swim they must and the first lesson was to learn how to use the legs to move through the water. All good fun.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading New Lessons

Farmer Daeng

Father Ray Foundation

Whilst countries in the European Union worry about the most recent health scare, this time E-Coli affecting fresh fruit and vegetables, here at the Father Ray Foundation there is no panic. Up at the Father Ray Children’s Village a piece of land has been given over to Farmer Daeng. After spending most of his life on the land this man is an expert in producing food for our children. Before starting work each morning Farmer Daeng makes an offering of food to the spirit house, and lighting incense sticks he prays for a good harvest. It is a belief here in Thailand that spirits occupy the land, and a small house is built to house the spirits, alms are offered each morning and Thai people ask for protection from the spirits. In a few short months the farm has grown and is now producing a selection of fruits, vegetables, herbs and spices that are used in most Thai dishes. As soon as a crop is harvested the van from Central Purchasing arrives to transport the food to the various projects, ensuring the children are eating the freshest food possible. The spirits are certainly looking after Farmer Daeng and our children.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Farmer Daeng