ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เกือบทุกเย็นหลังจากเลิกเรียน บรรดานักเรียนพิการของโรงเรียนบางส่วนจะมาร่วมกิจกรรม เอ็กเซอร์ไซส์ (exercise classes)    หรือจะเรียกว่ากิจกรรมกายภาพบำบัดก็ได้ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัคร วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการเล่นกีฬาประเภทอื่นที่เพื่อนๆ เล่นกัน (เพิ่มเติม…)

Continue Reading

กีฬามหาไถ่เกมส์ ครั้งที่ 24

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาไถ่เกมส์ ครั้งที่ 24 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โดยมี คุณรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและหลังพิธีเปิดมีการแข่งขันฟุตซอล “นัดกระชับมิตร” ระหว่างทีมผู้บริหารจากเมืองพัทยา ( สม.) กับทีมผู้บริหารโรงเรียนฯ สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก (เพิ่มเติม…)

Continue Reading

กิจกรรมยามเช้าของเด็กๆ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ทุกๆ เช้า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพระมหาไถ่ พัทยา เด็กๆ ของเราจะได้เรียนภาษาอังกฤษ วันละ 1 ชั่วโมง

คุณครูก็คืออาสาสมัครนั่นเอง บทเรียนนี้เป็นการฝึกเด็กๆ ให้เรียนรู้การพูดภาษาอื่นที่ไม่คุ้นเคย แตกต่างจากภาษาไทย ซึ่งอาจจะขัดลิ้นกันบ้าง (เพิ่มเติม…)

Continue Reading

UIC จีน ทำกิจกรรมอาสาสร้างประโยชน์ให้สังคมพัทยา


หมู่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ตัวแทนนักศึกษาจาก “วิทยาลัยยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล”  (United International Collage) ประเทศจีน 30 คน ได้เดินทางมายังประเทศไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่เด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่พัทยา ในโครงการ Volunteer Program

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

อาหารจีนฝีมือเด็กๆ

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

เด็กๆ ต่างพากันดีใจที่จะได้เรียนการทำอาหารจีนอีกครั้งกับคุณครูที่เป็นอาสาสมัคร นักศึกษาจากประเทศจีน หลังจกที่ได้เรียนไปแล้วในสัปดาห์ก่อนแล้ว โปรแกรมการเรียนทำอาหารนี้เป็นกิจกรรมประจำของเด็กๆ ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

แฟนซีปาร์ตี้ “ฝาแฝด”

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

“ฝาแฝด” คือชื่อของงานปาร์ตี้แฟนซีวันเกิดของเด็กๆ ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ ครั้งนี้ รางวัลจะตกเป็นของฝาแฝดที่แต่งกายได้ถูกใจกรรมการที่สุด สำหรับเด็กที่ไม่ใช่ฝาแฝดจริงๆ นี่เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะแปลงโฉดตัวเองและคู่แฝดจำลองให้ถูกใจกรรมการ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Buddhist Lent

Father Ray Children’s Home

Buddhist Lent begins in Thailand, which will see the monks returning to their temples for three months of meditation and contemplation.

To make merit devotees offer alms to the monks, including an offering of large candles. This tradition of large candles goes back many years before most temples were wired for electricity.

Candles have become such a part of the beginning of Buddhist Lent that some towns in northern Thailand hold festivals were communities’ parade huge floats made entirely of candles.

Here in Pattaya the residents from the Father Ray Children’s Home welcomed nine monks who performed a special blessing for lent.

Father Ray Children’s Home

Buddhist Lent begins in Thailand, which will see the monks returning to their temples for three months of meditation and contemplation.

To make merit devotees offer alms to the monks, including an offering of large candles. This tradition of large candles goes back many years before most temples were wired for electricity.

Candles have become such a part of the beginning of Buddhist Lent that some towns in northern Thailand hold festivals were communities’ parade huge floats made entirely of candles.

Here in Pattaya the residents from the Father Ray Children’s Home welcomed nine monks who performed a special blessing for lent.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Lighting the Way

Pattaya Redemptorist School for the Blind

From the middle of July to the middle of October, a total of three months, Buddhist monks throughout Thailand will perform Buddhist Lent.

It is a time when monks return to their temples for the duration of the rainy season where they spend their time meditating. Devotees make merit by offering alms to monks, including food, soap, incense sticks, new robes and candles.

The candles were essential in past years before temples were wired for electricity. Over the years the candles became bigger and more elaborate, and have now become the center point of the presentation.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ แห่เทียนพรรษา

ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา นางออรอรา ศรีบัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2554 ของคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนกว่า 100 คน ได้ตั้งขบวนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Enough food for everyone

Father Ray Children’s Home

Almost every Saturday afternoon a small group of boys from the Father Ray Children’s Home attend cooking classes. This past week a visiting group of university students from China spent the afternoon cooking Chinese food, and as soon as the children found out that help was needed to make Chinese dumplings there was a mad rush and more helpers than could possibly fit into the kitchen.

After much rolling of pastry, chopping of vegetables, stirring of sauces and cooking the meat the food was ready to be wrapped in the pastry. (เพิ่มเติม…)

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu