วิลแชร์แดนซ์แสดงที่สมาคมธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 14.30 น. – 17.30 น. ที่ผ่านมา ณ สมคาธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ได้มีการเสวนาหัวข้อ “โกงบ้างไม่เป็นไร…แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ” จัดขึ้นโดย สมาคมนักธุรกิจคาทอลิก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมธรรมศาสตร์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ และสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศาสนตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ดร.วิชัย เตชะวิจิตร์ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.กนก อภิรดี (เพิ่มเติม…)

Continue Reading วิลแชร์แดนซ์แสดงที่สมาคมธรรมศาสตร์

คุณโกวิทและคุณเพียรจันทร์ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2554  …

Continue Reading คุณโกวิทและคุณเพียรจันทร์ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของแก่น้องๆ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 14.30 น. คุณสมเจตน์ สายฝน กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกเคมี และคณะ  จำนวน 20 ท่าน จาก บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และนำสิ่งของจำเป็น เช่น นมกล่อง , สมุด,ดินสอ และของเล่นเสริมพัฒนาการมามอบให้เด็กๆ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของแก่น้องๆ

ปิกนิกในสวน รายได้สร้างสนามฟุตบอลให้น้องๆ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มีกิจกกรรม “Pinic in the park for peace”  จัดโดย โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ พัทยา (The Regent’s Schools Pattaya) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหาทุนสร้างสนามฟุตบอลให้กับน้องๆ ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ เป็นงานปิกนิก ที่ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งคนที่สนใจ ต่างมาร่วมกันมากกว่า 200 คน บางครอบครัวหอบหิ้วอาหารว่างมาเอง (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ปิกนิกในสวน รายได้สร้างสนามฟุตบอลให้น้องๆ

อบต.วังใหม่ จ.จันทบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จ.จันทบุรี  ร่วมกับศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา จ.ชลบุรี นำคณะเด็กๆและผู้ปกครองจากโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสก่อนวัยเรียนในสลัมที่ผู้ปกครองต้องหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลและพัฒนาบุตรหลาน และนำไปต่อยอดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการรตั้งครรภ์ในวัยเรียนของคณะ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading อบต.วังใหม่ จ.จันทบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

น้ำใจดีๆ จากอินเตอร์เฟซฟลอร์ที่ไม่มีหมด

วันที่ 13 กันยายน 2554  เวลา 11.00 น.  บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และคุณบุญทวี กลิ่นสุคนธ์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา  ได้เข้าพบคุณสงบ อูลุง รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำประเทศไทย และคุณวิจิตร สงวนนาม ผู้จัดการฝ่าย ทำนุบำรุงอย่างยั่งยืน, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เพิ่มเติม…)

Continue Reading น้ำใจดีๆ จากอินเตอร์เฟซฟลอร์ที่ไม่มีหมด

กระทรวง พม. มอบรางวัลอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี 54

วันที่ 8 กันยายน 54 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมสยามสมาคม ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี “ประกาศเกียรติคุณ ครูข้างถนนดีเด่น ผู้สนับสนุนเด็กเร่ร่อนดีเด่น และอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่นประจำปี 2554” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำหน้าที่พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน ที่ทำงานภาคสนามด้วยความมานะพากเพียร (เพิ่มเติม…)

Continue Reading กระทรวง พม. มอบรางวัลอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี 54

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 นายอดุลย์ โพธิ์อ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี และคณะผู้ดูแลคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีพและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้มีกำลังใจที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (เพิ่มเติม…)

Continue Reading องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

บางกอกแอร์เวยส์มอบตั๋วเครื่องบินสนับสนุนรางวัลสมนาคุณฯ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มอบบัตรโดยสาร เพื่อเป็นรางวัลสมนาคุณงานวันคุณพ่อเรย์ ที่สำนักงานต้อนรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกริช พรหมพระสิทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นตัวแทนเข้ามอบบัตรโดยสารไป-กลับ จากสนามบินอู่ตะเภา – สมุย จำนวน 2 ใบ และสนามบินอู่ตะเภา – ภูเก็ต จำนวน 2 ใบ ให้กับบาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อเป็นรางวัลสมนาคุณงานวันคุณพ่อเรย์ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading บางกอกแอร์เวยส์มอบตั๋วเครื่องบินสนับสนุนรางวัลสมนาคุณฯ