“เติมรอยยิ้มให้น้อง” นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “เติมรอยยิ้มให้น้อง” ได้มาทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  นอกจากนั้น ยังได้นำขนมหวานและน้ำผลไม้มาแจกจ่ายให้กับน้องๆ ได้รับประทานด้วย ซึ่งเป็นทำให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก (เพิ่มเติม…)

Continue Reading “เติมรอยยิ้มให้น้อง” นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์

เด็กนักเรียนพิการฯ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MTT ธรรมศาสตร์พัทยา

(10 ก.ย. 54) ที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเด็กๆ จากศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT) และต้อนรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ โดยการแสดงดนตรีไทย ร้องเพลงประสานเสียง และเต้น ในงานเลี้ยงมื้อค่ำ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading เด็กนักเรียนพิการฯ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MTT ธรรมศาสตร์พัทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมทางวิชาการ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกมล สุขเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยนำคณะวิทยากรเดินทางมาให้บริการทางวิชาการให้แก่คณะครู-บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา (เพิ่มเติม…)

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมทางวิชาการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 130 คน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2554 นี้ คือเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และพาน้องเล่นเกมส์ตามฐานต่างๆ มีรางวัลแจกให้น้องๆมากมาย เรียกได้ว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมการดำเยินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2554 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นำอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครมีความรอบรู้การจัดบริการให้แก่คนพิการ ในด้านการศึกษาและด้านอาชีพ โดยอาจารย์ลิขิต ทักษิณ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและบรรยายแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนฯ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมการดำเยินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มาเยี่ยมน้องๆ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 นักเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้มาเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับน้องๆหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ทั้งได้นำขนมมาแจกให้น้องๆจำนวนมาก ทำให้น้องๆ มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักเรียนทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ให้ได้มาเยี่ยมน้องๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป (เพิ่มเติม…)

Continue Reading นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มาเยี่ยมน้องๆ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมเกษตร  ได้มาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ มอบต้นไม้พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณหมู่บ้านฯ  ช่วงกลางวันทุกคนร่วมกันทานอาหารพร้อมกันทั้งพี่นักศึกษาและน้องๆ  (เพิ่มเติม…)

Continue Reading นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

“คลีนิกรัก คลินิกชีวิต” มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ และบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยน้องๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดได้ต้อนรับคณะจากรายการวิทยุ คลื่น 101 จากกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย คุณณัฐ อนะมานะ ผู้อำนวยการอาวุโส สถานีวิทยุคลื่น 101 (เพิ่มเติม…)

Continue Reading “คลีนิกรัก คลินิกชีวิต” มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ

สุดยอดความประทับใจ “Thank You Concert 2011”

หลังจากที่เราเตรียมงานมาพักใหญ่ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึง และจบลงด้วยบรรยากาศที่ประทับใจ นั่นคือ “Thank You Concert 2011” คอนเสิร์ตขอบคุณจากใจ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 15.00 – 17.30 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Supper Club โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่อุปถัมภ์งานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ด้วยน้ำใจอันดีเสมอมา (เพิ่มเติม…)

Continue Reading สุดยอดความประทับใจ “Thank You Concert 2011”