ประสบการณ์ S.O.S. RICE 2011

เป็นโครงการที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์จัดให้มีการรณรงค์ทุกปีเพื่อจัดหาเงินบริจาคและข้าว  ซึ่งเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยง 850 กว่าชีวิตใน 10 โครงการย่อยของมูลนิธิฯ  โดยจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  อาศัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นไฮไลท์ของการรณรงค์  แต่ในปี 2554 นี้พิเศษหน่อย  นั่นคือมีผู้พิการอพยพหนีภัยน้ำท่วมมาอยู่ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่จำนวนกว่า 250 ชีวิต  เราจึงต้องการข้าวเพิ่มมากเป็นพิเศษ  แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้พิเศษไปจากเดิมหรือไม่  ปี 2553  ที่ผ่านมาเราได้ทั้งเงินและข้าวจำนวนประมาณ 1 ล้านบาทเศษ  จัดรณรงค์ประมาณสามสี่วัน  ในปีนี้เราต้องการมากขึ้นจากเดิม (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ประสบการณ์ S.O.S. RICE 2011